Om oss

Specialistmottagning för lymfödem utreder misstänkta primära och sekundära lymfödem. Specialiserad behandling och rehabilitering vid lymfödem ingår också i uppdraget. Vi tar emot patienter i alla åldrar, även barn.

För att komma till oss krävs en läkarremiss. Utredning och behandling av lipödem ingår inte i vårt uppdrag.

Hos oss finns ett multiprofessionellt team med lymfterapeuter, läkare, fysioterapeuter, dietister och arbetsterapeuter som tillsammans med patienten kartlägger behov och formulerar en individuell rehabiliteringsplan. Syftet är att patienten ska få en fungerande vardag med bästa möjliga livskvalitet.