Om oss

Vi är en specialistmottagning för utredning av misstänkta primära och sekundära lymfödem hos personer i alla åldrar, även barn. Till oss kommer du via remiss från läkare.

Våra insatser syftar till att personer med lymfödem ska få så bra behandling som möjligt och få en fungerande vardag med bästa möjliga livskvalitet.

Hos oss jobbar en medicinsk lymfterapeut/specialistfysioterapeut och en specialistläkare.

Vi är en helt ny verksamhet i Stockholms läns sjukvårdsområdes (SLSO) regi som startade i april 2021.