Remiss för utredning

Namn i Take Care: lymfödemutredningsmott

Patienter med oklara ödem som behöver vidare utredning kan remitteras till oss.
Uppge tidigare undersökningar och vilka besvär patienten har.
Differentialdiagnoser ska i möjligaste mån vara utredda innan du remitterar till oss. Om patienten har ett misstänkt cancerrecidiv skall detta utredas och eventuellt behandlas innan remiss skickas till oss.