Läkare student dator

För vårdgivare

Specialistmottagning för lymfödem utreder misstänkta primära och sekundära lymfödem och fastställer diagnos. Specialiserad behandling och rehabilitering vid lymfödem ingår också i uppdraget. Vi tar emot patienter i alla åldrar, även barn.

För att komma till oss krävs en läkarremiss. Utredning och behandling av lipödem ingår inte i vårt uppdrag.
På Specialistmottagning för lymfödem finns ett multiprofessionellt team med lymfterapeuter, läkare, fysioterapeuter, dietister och arbetsterapeuter som tillsammans med patienten kartlägger behov och formulerar en individuell rehabiliteringsplan. Syftet är att patienten ska få en fungerande vardag med bästa möjliga livskvalitet.

Remittera till oss

Vi tar helst emot remisser via journalsystemet TakeCare. 

Har du inte tillgång till TakeCare kan du skicka remissen till oss via post till:

Specialistmottagning för lymfödem
Olivecronas väg 15
113 61 Stockholm

 

Remiss för utredning

Remiss för behandling och rehabilitering

När vi fått remissen

Läkare och lymfterapeut utreder vid behov ödemet och fastställer diagnos. Vi har bland annat tillgång till lymfscanner och möjlighet att remittera till lymfscintigrafi som en del av utredningen.
När diagnosen är fastställd kartlägger vi patientens behov och gör en individuell rehabiliteringsplan. Behandling och rehabilitering kan genomföras hos oss eller hos medicinsk lymfterapeut i primärvården beroende på patientens behov.

Vi har inte möjlighet att ta över sjukskrivningar av patienter. De bedömningar och utredningar vi gör inom ramen för vårt uppdrag kan dock ofta vara till stor hjälp för sjukskrivande läkare.

Om du som vårdgivare vill konsultera oss när det gäller utredning är du välkommen att kontakta oss.

Manlig joggare står och stretchar på en bro. Foto: AdobeStock

Behandling och rehabilitering

Behandling och rehabilitering bedrivs i öppenvård utifrån en individuell rehabiliteringsplan.

Exempel på insatser är utprovning av kompressionsmaterial (inklusive kompressionspump), lymfskola, egenvårdsråd, kostråd och lämplig fysisk aktivitet och träning.