En läkare och en kvinna står och tittar på en surfplatta. Foto: Yanan Li

För dig som patient

Hos oss får du hjälp att ta reda på om du har lymfödem och vad du kan göra för att må bättre. För att komma till oss behöver du remiss från din läkare.

Svullnad i kroppen kan ha många olika orsaker. Vi utreder om det handlar om just lymfödem. Det är viktigt att först ta reda om det finns andra orsaker till din svullnad. 

Barn med boll. Foto: AdobeStock

Vad är lymfödem?

Lymfödem visar sig som en svullnad någonstans i kroppen. Svullnaden beror på att den vätska i kroppen som kallas för lymfa har svårt att transporteras. Istället samlas den på ett ställe i kroppen, till exempel en arm eller ett ben. 

Lymfkärl och lymfkörtlar kan ha skadats i samband med en operation eller en olycka, men man också ha en skada på lymfsystemet från födseln. Behandlingen går ut på att minska svullnaden och att förhindra att lymfödemet blir större.

Det här händer hos oss

Du får träffa en specialistläkare och en medicinsk lymfterapeut som utreder om du har lymfödem. Det behövs ofta flera besök för att fastställa diagnos och påbörja behandling.

I undersökningen ingår att känna på din svullnad och mäta med måttband. Ibland också att mäta med en elektronisk utrustning som är helt smärtfri.

Vid behov provar vi ut kompressionsmaterial, till exempel kompressionsstrumpor för arm eller ben, och påbörjar lämplig rehabilitering. Det kan handla om att komma igång och röra på sig. Vi kan också skriva ut fysisk aktivitet på recept, FaR. 

När du är klar hos oss

När din utredning hos oss är klar hjälper vi dig att få kontakt med medicinsk lymfterapeut i primärvården. Hos dem får du din fortsatta behandling.