En läkare och en kvinna står och tittar på en surfplatta. Foto: Yanan Li

För dig som patient

Ny avgift 2024

Region Stockholm har beslutat höja avgiften för besök på specialistmottagning till 275 kronor per besök. Gränsen för frikort höjs samtidigt till 1 400 kronor.

Den nya avgiften gäller från och med 1 januari 2024, för dig som är mellan 18 och 84 år. Du som är under 18 år eller är 85 år eller äldre betalar inget för ditt besök. Detsamma gäller dig som har frikort.

Barn med boll. Foto: AdobeStock

Vad är lymfödem?

Lymfödem visar sig som en svullnad någonstans i kroppen. Svullnaden beror på att den vätska i kroppen som kallas för lymfa har svårt att transporteras. Istället samlas den på ett ställe i kroppen, till exempel en arm eller ett ben. 

Lymfkärl och lymfkörtlar kan ha skadats i samband med en operation eller en olycka, men man också ha en skada på lymfsystemet från födseln. Behandlingen går ut på att minska svullnaden och att förhindra att lymfödemet blir större.

Det här händer hos oss

Om det är oklart vilken typ av svullnad du har får du träffa en specialistläkare och en medicinsk lymfterapeut som utreder om du har lymfödem. I undersökningen ingår att känna på din svullnad och mäta med måttband. Ibland ingår det också att mäta med elektronisk utrustning som är helt smärtfri. Det kan ibland behövas flera besök för att fastställa diagnos.

Om du har konstaterat lymfödem inleder vi behandling och rehabilitering. Det kan handla om att vi provar ut kompressionsmaterial, till exempel kompressionsstrumpor för arm eller ben och att du får träffa en fysioterapeut för att komma igång med lämplig träning. Du kan också behöva träffa en dietist för kostråd. Det kan också bli aktuellt att delta i lymfskola där du får lära dig mer om lymfödem och vad som är viktigt att tänka på i vardagen. Ibland får du fortsätta din rehabilitering i primärvården om det bedöms mer lämpligt.