Två vårdpersonal står och tittar in i kameran. Foto: Yanan Li

Specialistmottagning för lymfödemutredning

Välkommen till Specialistmottagning för lymfödemutredning.

Vi utreder misstänkta lymfödem hos personer i alla åldrar. Till oss kommer du via remiss.

Fyra personer med munskydd

Fortfarande gäller munskydd vid besök

Sedan 1 april 2022 klassas inte längre covid-19 som en samhällsfarlig sjukdom. Men du behöver ändå bära munskydd när du kommer till oss. Anledningen är att hos oss finns många sköra patienter, som kan vara extra känsliga för infektioner. Det är bra att bära munskyddet redan när du kommer. Om du inte har något munskydd får du ett av oss. Unga under 16 år undantas.

Kvinna som ligger och vilar

Samlad information om coronaviruset

Här har vi sammanställt information kring coronaviruset covid-19.
Om covid-19