Två vårdpersonal står och tittar in i kameran. Foto: Yanan Li

Specialistmottagning för lymfödem

Välkommen till Specialistmottagning för lymfödem

Ny avgift 2024

Region Stockholm har beslutat höja avgiften för besök på specialistmottagning till 275 kronor per besök. Gränsen för frikort höjs samtidigt till 1 400 kronor.

Den nya avgiften gäller från och med 1 januari 2024, för dig som är mellan 18 och 84 år. Du som är under 18 år eller är 85 år eller äldre betalar inget för ditt besök. Detsamma gäller dig som har frikort.

Vad vi gör

Vi utreder misstänkta lymfödem hos personer i alla åldrar, även barn. Vi erbjuder också behandling och rehabilitering för personer med lymfödem där omhändertagande i primärvård eller annan vårdnivå inte är tillräcklig. Du behöver en remiss från din läkare för att komma till oss.

Lymfödem visar sig som en svullnad någonstans i kroppen. Svullnaden beror på att den vätska i kroppen som kallas för lymfa har svårt att transporteras, och istället samlas på ett ställe.

Lymfkärl och lymfkörtlar kan ha skadats i samband med en operation eller en olycka, men man också ha en skada på lymfsystemet från födseln. Behandlingen går ut på att minska svullnaden och att förhindra att lymfödemet blir större.