Två vårdpersonal står och tittar in i kameran. Foto: Yanan Li

Specialistmottagning för lymfödem

Välkommen till Specialistmottagning för lymfödem.

Vad är lymfödem?

Lymfödem visar sig som en svullnad någonstans i kroppen. Svullnaden beror på att den vätska i kroppen som kallas för lymfa har svårt att transporteras, och istället samlas på ett ställe.

Lymfkärl och lymfkörtlar kan ha skadats i samband med en operation eller en olycka, men man också ha en skada på lymfsystemet från födseln. Behandlingen går ut på att minska svullnaden och att förhindra att lymfödemet blir större.

Vi utreder misstänkta lymfödem hos personer i alla åldrar. Du behöver remiss från din läkare för att komma till oss.